Lainaussäännöt

Lahden Taidelainaamon lainaussäännöt

Lainaussopimuksella asiakas (lainaaja) sitoutuu noudattamaan Lahden Taidelainaamon sääntöjä.
Lainausoikeus on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä henkilöllä, rekisteröidyllä yhteisöllä ja (yrityksellä).
Sopimusta tehtäessä asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella tai ajokortilla.
Lainaaja on velvollinen ilmoittamaan Lahden Taidelainaamolle täydelliset yhteystietonsa sekä niiden muutokset.
Asiakas lainaa ja palauttaa teoksen siinä kunnossa kuin teos on lainaushetkellä. Asiakas korvaa taideteokselle ja/tai kehykselle laina-aikana tapahtuneet vahingot taiteilijalle.
Valmistusvirheestä johtuvista vahingoista vastaa taiteilija.

Lainausmaksut

Lainaussopimus on voimassa toistaiseksi ja lainausmaksukausi on yksi (1) kuukausi. Asiakas voi halutessaan palauttaa teoksen Lahden Taidelainaamoon, jolloin lainasopimus päättyy välittömästi. Alkanut lainausmaksukausi veloitetaan kokonaisuudessaan. Lahden taidelainaamo määrittää taideteoksen kuukausimaksun teoksen myyntihinnan mukaan siten, että taideteoksen maksuaika kuukausittaisilla lainausmaksuilla on korkeintaan kolme (3) vuotta. Lainausmaksu maksetaan kultakin lainakuukaudelta etukäteen Lahden Taiteilijaseura ry:n taidelainaamon tilille. Maksaessa käytetään lainaussopimuksessa olevaa teoskohtaista viitenumeroa.

Lainausmaksun toistuva viivästyminen tai laiminlyönti aiheuttaa lainausoikeuden menetyksen, mikäli maksujärjestelysopimuksesta huolimatta lainaaja ei täytä velvoitteitaan. Lainaajan on tällöin välittömästi palautettava lainaamansa teos/teokset ja maksettava erääntyneet maksut sekä perimiskulut kokonaisuudessaan. Mikäli lainaaja ei maksa erääntyneitä maksuja ja palauta teosta/teoksia useista pyynnöistä huolimatta, siirtyy riita-asia taiteilijan ja lainaajan välillä ratkaistavaksi. (Maksukehotuksesta peritään kuluina viisi (5) euroa.)

Taideteoksen lunastus

Teoksen voi lunastaa omakseen kertaostona tai kuukausimaksua maksamalla kunnes teos on kokonaan maksettu. Lainausmaksuja voi maksaa myös sovittua kuukausimaksua suuremmissa kuukausimaksuerissä. Lahden Taidelainaamo ilmoittaa asiakkaalle, kun lainausmaksuja on jäljellä alle 100 €. Mikäli lainaaja haluaa lunastaa taideteoksen ennen laina-ajan päättymistä, vähennetään teoksen hinnasta jo maksetut lainamaksut. Lainaamoteoksen lunastuksen jälkeen Lahden Taidelainaamo lähettää asiakkaalle teoksen myyntitodistuksen.

Teoksen palautus

Lainaussopimus purkautuu, kun asiakas palauttaa lainaamansa teoksen lainaamoon ja lainausmaksut vastaavat teoksen laina-aikaa. Palautuksen yhteydessä Lahden Taidelainaamon henkilökunta tarkastaa teoksen ja hyväksyy palautuksen. Asiakas palauttaa teoksen Lahden Taidelainaamoon asianmukaisesti pakattuna. Teoksia ei saa kuljettaa ilman suojakääreitä.

 

Muuta

Lainaajalla ei ole oikeutta millään tavoin kopioida tai muulla tavoin julkisesti esittää lainaamiaan taideteoksia ellei asiasta ole erikseen taiteilijan kanssa sovittu eikä millään tavalla rikkoa tekijänoikeuslakia. Lainaajalla ei ole teoksen lainausaikana oikeutta muuntaa teosta millään tavoin esim. kehyksiä vaihtamalla.
Lainaussopimus on henkilö- tai yhteisökohtainen eikä sitä voida siirtää kolmannelle osapuolelle.