Julkaistu

Tammikuu 2018

Kuukauden taiteilijat tammikuussa

Lahden Taidelainaamo
Nelli Penna

Nelli Penna, Ei niin kaukana kotoa, 2007, öljy, 600€ tai 20€/kk

Taiteilijan teokset lainaamossa

Lahden pääkirjasto
Susanna Judin

GLOBAL WARMING
carborundum 2017

Yksi aikamme merkittävimmistä haasteista on ilmastonmuutos. Haluan teossarjallani nostaa asiaa esiin ihmisten tajuntaan. Taiteilijana en voi ummistaa silmiäni meneillään olevalta kehitykseltä. Tuhlaavasta elämäntavasta seuraa monet ympäristöongelmat, kuten rehevöityminen, saastuminen, monimuotoisuuden väheneminen ja ilmastovaikutukset. Kyseiset ympäristöongelmat ovat niin laajoja, että ne vaarantavat ekosysteemin kyvyn ylläpitää ihmisenkin elämää pallolla. YK:n arvio on että 2025 kaksi kolmasosaa maapallon väestöstä elää alueilla, jotka kärsivät vesipulasta. Ilmastonmuutosta seuraa räjähdysmäinen ilmastopakolaisuus, joka on jo alkanut.

Taiteilijan teokset lainaamossa